aseanlo

ssss

dd pic

 

on1


fb-samplecar sample copy

ประชาสัมพันธ์ การรับ-ส่งตัวอย่าง

 

  • สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ขอแจ้งโปรแกรมการส่งตัวอย่างน้ำและน้ำแข็ง กลุ่ม B ดาวน์โหลด แทนฉบับเดิม และ รายชื่อบริษัทที่เปลี่ยนแปลงโปรแกรมการส่งตัวอย่างน้ำและน้ำแข็งกลุ่ม B จากวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (วันพืชมงคล) เป็นวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ดังนี้ อ่านรายละเอียด
  • กำหนดการรับตัวอย่างเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ฯ ที่ส่งทดสอบด้านจุลชีววิทยา ในเดือน ธันวาคม 2557 ที่งานสุขศาสตร์และจุลชีววิทยา กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ ขอปรับเปลี่ยนแผนการส่งตัวอย่างและงดรับตัวอย่างที่ส่งทดสอบด้านจุลชีววิทยา และ Micro Assay (MA) ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดเทศกาลปีใหม่ อ่านรายละเอียด --- ทดสอบ

พบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

      แจ้งเบาะแสได้ที่ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20150112 รมว. เกษตรตรวจเยี่ยมสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ อ่านต่อ
20141003  การตรวจติดตามและขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ (ISO/IEC 17025:2005) กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ อ่านต่อ
20141001

โครงการฝึกอบรมการตรวจวิเคราะห์ด้านพิษวิทยาและชีวเคมีในอาหารสัตว์ (The Training course on Laboratory analysis of Feed Toxicology) อ่านต่อ

20140930

มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการนางสาวพิไล กวิศราศรัย

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตต่อนางสาวพิไล กวิศราศรัย ซึ่งได้เกษียณอายุราชการในปี ๒๕๕๗ นี้ อ่านต่อ

20140924 การประชุม ISO/TC 34 /SC 9 ครั้งที่ 33 และการประชุมประจำปี CEN/TC 275 /WG 6 ณ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 21 – 30 มิถุนายน ๒๕๕๗ อ่านต่อ 
20140923 คณะเจ้าหน้าที่ AQSIQ จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าตรวจประเมินตาม Tentative schedule ที่กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ อ่านต่อ
20140912 นายไพโรจน์ ธำรงโอภาส ผู้อำนวยการฯ และคณะฯ เข้าร่วมโครงการประชุมขับเคลื่อนสรุปผลสำเร็จการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบ ประมาณ 2557 และชี้แจงแผนงาน ปี 2558 รัหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี อ่านต่อ

Additional information

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์