aseanlo

ictsurvey2556 01


>> ขอเชิญ ผู้ประกอบการตัวแทนจำหน่ายวิธีทดสอบ Salmonella spp. เข้าร่วมการประชาพิจารณ์ เพื่อแสดงความคิดเห็น ร่าง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การประเมินสมรรถนะของวิธีทดสอบทางเลือก (ALTERNATIVE METHODS) ด้านจุลชีววิทยาเชิงคุณภาพ สำหรับใช้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์เพื่อส่งออก และ วิธีการประเมินสมรรถนะ และวิเคราะห์ข้อมูลวิธีทดสอบทางเลือก (Alternative methods) ทางจุลชีววิทยาเชิงคุณภาพ สำหรับวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์เพื่อส่งออก ในวันที่ 28 ตุลาคม 62 เวลา 13.30 – 16.30น. ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์ (พญาไท) หากท่านใดประสงค์เข้าร่วมโปรดลงทะเบียนผ่านระบบon line ตามลิงค์ https://forms.gle/EwjDYuFRfEfaoJJH8 หรือ scan QR code พร้อมแนบเอกสารใบตอบรับ

QR code

 


dd pic

on1

 

ประชาสัมพันธ์ การรับ-ส่งตัวอย่าง

  • แผนการส่งตัวอย่างและกำหนดการส่งตัวอย่างใหม่ สำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาและ Micro Assay (MA) ในเดือนธนวาคม 2562-มกราคม 2563 ดาวน์โหลด new


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ คลิกภาพ-ข่าวอื่นๆ คลิก


9027594 พิจารณา โครงการอบรมของบุคลากรภายในสำนักเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกำหนดและวัตถุประสงค์ อ่านต่อ new 19/11/2562
02 ประชุมเพื่อกำหนดแผนและแนวทางการรณรงค์การคัดแยกขยะ และลดปริมาณขยะของสำนักอย่างยั่งยืน อ่านต่อ new 13/11/2562
05 ศึกษา ดูงาน และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์เพื่อส่งออกของกรมปศุสัตว์ อ่านต่อ new 13/11/2562
628887 ประชุมแก้ปัญหาเรื่องไม่สามารถจัดอบรม biosafety & biosecurity อ่านต่อ new 11/11/2562
01 ประชุมการจัดงานกาชาดของกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2562 อ่านต่อ new 08/11/2562
153 าตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ อ่านต่อ new 04/11/2562
10928152 ตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด จังหวัดสระบุรี อ่านต่อ new 28/10/2562
3531044 อธิบดีกรมปศุสัตว์ประชุมเตรียมพร้อมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 อ่านต่อ new 15/10/2562
s02 พิธีปล่อยขบวนรถหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ่านต่อ new 09/10/2562
l10 อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เร่งขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์เน้นประชาชนได้รับประโยชน์ ปลอดคอรัปชั่น โปร่งใส มีคุณธรรม อ่านต่อ  08/10/2562
10510349 ตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บางนา) กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ  26/09/2562
s  5734419 Thailand LAB international 2019 ณ ศูนย์ไบเทคบางนา อ่านต่อ  25/09/2562
4551 ตรวจประเมินงานวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์และฮอร์โมน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ ในฐานะเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงแห่งอาเซียนด้านอาหาร สาขาสารตกค้างยาสัตว์ อ่านต่อ  24/09/2562

Additional information

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์