aseanlo

dd pic

on1

fb-sample

ประชาสัมพันธ์ การรับ-ส่งตัวอย่าง

 • สตส.ของดรับตัวอย่างเปิดรับบริการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อด้านการปศุสัตว์ (ชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2560 เป็นต้นไป เนื่องจากวัสดุวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการทดสอบหมด ไม่สามารถทำการวิเคราะห์ได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง new
 • โปรแกรมการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์น้ำและน้ำแข็ง กลุ่ม A และกลุ่ม B ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด new
 • กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ว่า ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวย่างอาหารสัตว์ เพื่อควบคุมคุณภาพให้มีมาตรฐานปลอดภัย และเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 นั้น

                   กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์และได้สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2559 ถึงปัจจุบันแล้ว พบว่า ตัวอย่างที่รับเข้ามาในกิจกรรม 1,1.2,1.3,2,3.3ป,3.3อ,10.2 และ 12 มีจำนวนตัออย่างไม่ถึงเป้าตัวอย่างที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์กำหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการ ดังนี้

                   1. ตรวจสอบและส่งตัวอย่างให้ตรงตามเป้าตัวอย่างที่กำหนด

                  2. หากหน่วยงานที่ส่งตัวอย่างมีจำนวนตัวอย่างที่ส่งไม่ตรงตามแผน ขอให้ปรับแผนใหม่ในแต่ละเขตและจังหวัดใดไม่มีตัวอย่าง เนื่องจากโรงงานเลิกผลิตหรือฟาร์มเลิกเลี้ยง ขอให้เพิ่มเป้าในจังหวัดที่มีตัวอย่างในเขตเดียวกันแทน

                   ทั้งนี้ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ จะปิดรับตัวอย่างในวันที่ 20 กันยายน 2560 เพื่อให้การรายงานผลทดสอบแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 ยกเว้นกิจกรรม พรบ.ดำเนินคดี/อายัด/เก็บซ้ำ(8) สอบสวน (3.4) อนุเคราะห์ (11) และตรวจสอบสารตกค้างประจำปี Monitoring plan (10.1) ยังสามารถส่งตัวอย่างอาหารสัตว์ได้ new


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง..

จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ คลิก

04

การตรวจติดตามการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ (ISO/IEC 17025:2005) กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์  อ่านต่อ new

00 อธิบดีกรมปศุสัตว์ประเทศเวียดนามเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ อ่านต่อ
04 บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ อ่านต่อ
 ksy  ร่วมฟังบรรยายและซักซ้อมความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Anti Virus ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านต่อ new
pic ani เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้เปิดสอนหลักศตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ (หลักสูตรปรับปรุง 2560) ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ
25600511 3 งาน"วันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 75 ปี" อ่านต่อ
04 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ อ่านต่อ

Additional information

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์