aseanlo

ictsurvey2556 01

dd pic

on1

fb-sample

ประชาสัมพันธ์ การรับ-ส่งตัวอย่าง

  • สตส.ขอแจ้งเปิดรับตัวอย่างอาหารสัตว์เพื่อทดสอบสาร Melamine ได้ตามปกติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป new 21/08/2562
  • โปรแกรมการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์น้ำและน้ำแข็ง กลุ่ม A และกลุ่ม B ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด new 01/07/2562
  • สตส.ขอแจ้งเปิดรับตัวอย่างเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เพื่อทดสอบโลหะหนักธาตุปรอทได้ตามปกติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป new 28/06/2562
  • สตส.สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์น้ำและน้ำแข็ง กลุ่ม B ดาวน์โหลดเอกสารแนบ และของดรับตัวอย่างอาหารกระป๋อง ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 new 26/06/2562
  • ตส.สามารถเปิดรับตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์สารพิษตกค้างกลุ่ม Carbamate ในเนื้อสัตว์ได้ตามปกติ เนื่องจากได้รับวัสดุวิทยาศาสตร์รายการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 25/02/2562
  • สตส.ของดรับตัวอย่างน้ำผึ้งเพื่อทดสอบสารพิษตกค้างและทดสอบสารตกค้างยาสัตว์ ในกิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มผึ้ง (3.1ผ) และกิจกรรมตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มผึ้ง (3.3ผ)ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  • สตส.ของดรับตัวอย่างอาหารสัตว์เพื่อทดสอบสารกลุ่ม Polychorinated biphenyle(PCBs) Organochlorine pesticides(OCPs) และสารกลุ่ม Melamine and  and analogs ในกิจกรรม พรบ.อาหารสัตว์ กิจกรรมหน่วยเฉพาะกิจ กิจกรรมสอบสวนฟาร์ม กิจกรรม Monitoring plan กิจกรรมเนื้อนำเข้า กิจกรรมอนุเคราะห์ เนื่องจากเครื่อง GC-MS/MS-TOFS ชำรุด
  • สตส.ขอแจ้งการออกรายงานผลทดสอบสารกลุ่ม Pesticides ในอาหารสัตว์ ด้วยวิธี GS-MS/MS ล่าช้า เนื่องจากสารมาตรฐาน Pesticides-mix323 อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ คลิกภาพ-ข่าวอื่นๆ คลิก


101009 กรมปศุสัตว์ และ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการส่งตัวอย่างน้ำและน้ำแข็ง เพื่อการตรวจวิเคราะห์รายการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ กรุ๊ป A (Coliform และ E.coli)  อ่านต่อ new 19/09/2562
10313838 ประชุมหารือและต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมของ ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด  อ่านต่อ new 18/09/2562
478206 ประชุมวิชาการด้านยาสัตว์ ณ Anses-ANMV สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2562 อ่านต่อ new 13/09/2562
10231869 ตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด อ่านต่อ new 12/09/2562
S  4825104  จิตอาสาร่วมบรรจุถุงยังชีพช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย จำนวน 2,000 ชุด ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 และพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกถุงยังชีพช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย   อ่านต่อ new 05/09/2562
03

ประชุมคณะกรรมการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านต่อ new 04/09/2562

2

ตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ บริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ new 02/09/2562

IMG 7540

การจัดทำโครงการเป็นการอบรมถ่ายทอดและพัฒนา การจัดการสารเคมี การจัดการของเสีย การจัดการแก๊ส และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าฯ อ่านต่อ new 01/09/2562

IMG 7571

ประชุม ISO/TC 34/SC 9 Microbiology ครั้งที่ 38 และการประชุมประจำปีของ CEN/TC 275/WG 6 Food analysis – Horizontal methods/Microbiology of Food Chain  อ่านต่อ new 01/09/2562

552522

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในภาคเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 1/2562 อ่านต่อ new 30/08/2562

6

สอนการใช้งานเครื่องมือและการตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะ และตรวจหา aflatoxin ในพืชอาหารสัตว์ แก่ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว

อ่านต่อ new 25/08/2562

1 ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปาง อ่านต่อ  22/08/2562
56469 ประชุมทบทวนบริหารงานคุณภาพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 อ่านต่อ  16/08/2562
3801128 ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการดำเนินการห้องปฏิบัติการด่านกักกันสัตว์เชียงรายเพื่อสนับสนุนการทำงานทางห้องปฏิบัติการด่านกักกันสัตว์ อ่านต่อ  16/08/2562
59448 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบสารตกค้างยาสัตว์ สำหรับบุคลากรจากห้องปฏิบัติการประเทศสมาชิกอาเซียน  อ่านต่อ  05/08/2562

Additional information

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์