พันธกิจ (Mission)/วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศในด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


พันธกิจ (Mission)

  1. ตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์ให้มีคุณภาพต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ
  2. ยกระดับขีดความสามารถในการตรวจสอบให้เป็นมาตรฐานระดับสากล
  3. ยกระดับความสามารถด้านวิจัยและพัฒนา
  4. สนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์