ติดต่อสอบถาม

รายการ เบอร์โทร.
ผู้อำนวยการ 029679700 ต่อ 1210
ฝ่ายบริหารทั่วไป/บุคคล/การเงิน 029679700 ต่อ 1105
ส่วนบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ 029679700 ต่อ 2101-2103
กลุ่มพัฒนาห้องปฏิบัติการ 029679700 ต่อ 2105
กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ 029679700 ต่อ 2104
กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ 029679700 ต่อ 1101
กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 029679700 ต่อ 1257
กลุ่มตรวจสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์นม 029679700 ต่อ 1146-1147
กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
029679700 ต่อ 2106, 2127
สารสนเทศและข้อมูล 029679700 ต่อ 1207-1209
รับตัวอย่างเนื้อฯ 029679700 ต่อ 1106
รับตัวอย่างอาหารสัตว์ 029679700 ต่อ 1107
รับตัวอย่างนม 029679700 ต่อ 1146

 

 

 

 

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์