รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2563

25630401 1e


โล่เกียรติคุณ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส. รางวัลที่ 2 ประจำปี 2563

5s-2563


โล่เกียรติคุณ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส. รางวัลที่ 3 ประจำปี 2561

5s-2561


ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานใสสะอาด ประจำปี 2561

sai-2561


ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานใสสะอาด ประจำปี 2559

sai-2559


ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานใสสะอาด ประจำปี 2558

sai-2558


ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานใสสะอาด ประจำปี 2557

sai-2557


โล่เกียรติคุณ หน่วยงานดีเด่น ด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2555

dd-2555


โล่เกียรติคุณ ผลการดำเนินงาน รางวัลชมเชย ประจำปี 2555

d-2555


โล่เกียรติคุณ หน่วยงานใสสะอาด ประจำปี 2555

sai-2555


โล่เกียรติคุณ ประกวดเว็บไซต์หน่วยงานกรมปศุสัตว์ รางวัลที่ 1 ประจำปี 2554

web-2554

 

 โล่เกียรติคุณ หน่วยงานใสสะอาด ประจำปี 2553

sai-2553

 

โล่เกียรติคุณ หน่วยงานใสสะอาด ประจำปี 2552

sai-2552

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์