แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มพัฒนาฯ 170
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป 104
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มเนื้อฯ 104
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหาร 1112
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มฯเนื้อฯ 129
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง 154
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล 96
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล กลุ่มฯเนื้อฯ 100
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล กลุ่มฯเนื้อฯ 190
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 380

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์