แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มพัฒนาฯ 88
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มพัฒนาฯ 115
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป 183
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มพัฒนาฯ 591
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป 307
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มเนื้อฯ 150
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหาร 1270
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มฯเนื้อฯ 173
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง 194
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล 132

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์