แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รับสมัครพนักงานตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 135
รับสมัครผู้ช่วยพนักงานห้องปฏิบัติการ (จ้างเหมาบริการ) 81
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์, นักวิทยาศาสตร์การแพทย์, นักวิชาการสัตวบาลและพนักงานห้องปฏิการ 259
ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์, นักวิทยาศาสตร์การแพทย์, นักวิชาการสัตวบาลและพนักงานห้องปฏิบัติการ 287
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์, นักวิทยาศาสตร์, นักวิชาการสัตวบาล และพนักงานห้องปฏิบัติการ 356
รับสมัครพนักงานตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์, นักวิทยาศาสตร์, นักวิชาการสัตวบาล และพนักงานห้องปฏิบัติการ 1297
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 309
ประกาศวันเวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 150
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 143
รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อย่างละ 1 อัตรา 1000

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์