แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 70
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 141
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา 31
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 192
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง 79
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและ วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง 81
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง 260
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา 61
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา 56
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 182

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์