แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ, วันเวลา, สถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 81
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา 20
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 305
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานห้องปฏิบัติการ (จ้างเหมา) 74
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 44
ประกาศรายชื่ออผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานห้องปฏิบัติการ (จ้างเหมา) 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 63
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 80
รับสมัครผู้ช่วยพนักงานห้องปฏิบัติการ(จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา 84
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 7 อัตรา 64

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์