แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์, นักวิทยาศาสตร์การแพทย์, นักวิชาการสัตวบาลและพนักงานห้องปฏิบัติการ 193
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์, นักวิทยาศาสตร์, นักวิชาการสัตวบาล และพนักงานห้องปฏิบัติการ 266
รับสมัครพนักงานตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์, นักวิทยาศาสตร์, นักวิชาการสัตวบาล และพนักงานห้องปฏิบัติการ 1139
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 252
ประกาศวันเวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 134
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 126
รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อย่างละ 1 อัตรา 940
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 303
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 350
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา 463

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์