แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รับสมัครพนักงานตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์, นักวิทยาศาสตร์, นักวิชาการสัตวบาล และพนักงานห้องปฏิบัติการ 1357
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 340
ประกาศวันเวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 171
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 165
รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อย่างละ 1 อัตรา 1051
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 350
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 394
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา 493
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ กลุ่มฯเนื้อ จำนวน 2 อัตรา 274
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 อัตรา กลุ่มฯเนื้อฯ 375

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์