แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ กลุ่มฯเนื้อ จำนวน 2 อัตรา 235
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 อัตรา กลุ่มฯเนื้อฯ 341
รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มฯเนื้อฯ จำนวน 2 อัตรา 393
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มพัฒนาฯ 246
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มพัฒนาฯ 202
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป 305
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มพัฒนาฯ 809
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป 402
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มเนื้อฯ 260
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหาร 1403

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์