แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ 37
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์, ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 55
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 28
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์, ประกาศราคากลาง, ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน (TOR) จำนวน 20 รายการ 61
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 33
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, ประกาศประกวดราคาซื้อ, ประกาศราคากลาง, เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 รายการ (ส.12) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 35
ประกาศ ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด จำนวน 96 รายการ 60
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 26 รายการ 153
ประกาศราคากลาง, เผยแพร่เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 94

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์