แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (e-23/2562) 4
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาร 2562 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 6
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 34 รายการ ว.45/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(e22/2562) 53
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ ว.35/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (ว.39/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(e20/2562) 80
เผยแพร่ แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธี e-bidding (e-20/2562) 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ จำนวน 1 รายการ (ว.28/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e19/2562 86

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์