ประกาศประกวดราคา, เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน (TOR)(1)(2) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ราคา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 29/04/2563
  • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 17/04/2563
  • ร่างประกาศเชิญชวน (TOR)(2) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 13/04/2563
  • ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน (TOR)(1) ดาวน์โหลด 30/03/2563
  • ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลด
  • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลด

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์