แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ (ข4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ส่วนตรวจวัดมวลสาร (Mass Spectrometer) ชนิด Triple quadrupole รุ่น TSQ ยี่ห้อ Thermo SCIENTIFIC รหัสสินทรัพย์ 100000059832-11 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ UPS ชนืด True online ขนาด 8 KVA รุ่น Venus Smart VNS8K ยี่ห้อ CHUPHOTIC รหัสสินทรัพย์ 100000052031-6 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ (20/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ (ข20) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ส่วนแมสสเปคโตรมิเตอร์ รุ่น Q Exactive ยี่ห้อ Thermo Scientific รหัสสินทรัพย์ 100000042265-3 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้แช่ (Freezer) ขนาด 20 คิวบิกฟุต รหัสสินทรัพย์ 100000030862 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกำเนิดไนโตรเจน รุ่น Genius 1051 ยี่ห้อ PEAK รหัสสินทรัพย์ 100000060594-15 ฯลฯ รหัสสินทรัพย์ 100000060594 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องเตรียมสารบนแผ่น TLC/HPTLC แบบอัตโนมัติ ยี่ห้อ CAMAG รุ่น ATS4 ฯลฯ รหัสสินทรัพย์ 100000014388 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิได้ -9 ถึง 40 องศาแซลเซียส ยี่ห้อ Hanil รุ่น Combi514R พร้อมอุปกรณ์ รหัสสินทรัพย์ 100000064613 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตะเกียงบุนเสนอัตโนมัติ รุ่น Fuego S/N 14Z80157 รหัสสินทรัพย์ 100000043311 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ Rotary Vacuum Pump สำหรับชุดยืนยันสารโดยหลักการ LC-MS ion trap ยี่ห้อ ATLAS COPCO รุ่น GVD18 รหัสสินทรัพย์ 100000064192 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้ปลอดเชื้อ Biohazard Safety Cabinet Calss ll รหัสสินทรัพย์ 100000051742 โดยวิธีฉพาะเจาะจง 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์ รหัสสินทรัพย์ 100000041214-2 ฯลฯ รหัสสินทรัพย์ 100000041214 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (Autoclave) ยี่ห้อ HIRAYAMA รหัสสินทรัพย์ 100000014479 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ยี่ห้อ TOYOTA สีเทาฯ รหัสสินทรัพย์ 100000063088 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ยี่ห้อ TOYOTA สีเทาฯ รหัสสินทรัพย์ 100000063087 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ ยี่ห้อ โตโยต้า รหัสสินทรัพย์ 100000042607 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ยี่ห้อ TOYOTA สีเทาฯ รหัสสินทรัพย์ 1000000638478 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ยี่ห้อ TOYOTA สีเทาฯ รหัสสินทรัพย์ 100000063089 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลือดแกะชนิด Defibrinated Blood โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
ประกาศผู้ชนะการจัดซ์้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563) 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายปรัชญา มุทธเสน) 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวสุทธิลักษณ์ คำเครือ) 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายอุเทน ศรีเพชร) 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายสุชาติ สุขอรุณ) 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายสาคร ทองทับ) 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายวรวุฒิ คำภิระ) 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายนันตพงศ์ แก้วขำ) 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายโชคชัย สุนทรธรรม) 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยพนักงานห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยพนักงานห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยพนักงานห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลป้องกันและกำจัดปลวก มด หนูและแมลงต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด 550 KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแล บำรุงรักษาสวนหย่อม สนามหญ้าและต้นไม้ ภายในสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่น/นาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์