แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยพนักงานห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยพนักงานห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด 550 KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแล บำรุงรักษาสวนหย่อม สนามหญ้าและต้นไม้ ภายในสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่น/นาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องระเหยสารด้วยหลักการ Turbo Vap ยี่ห้อ Zymark รุ่น LV Evapporator รหัสสินทรัพย์ 100000019416 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36130.55 บีทียู ยี่ห้อ FOCUS รุ่น AFT36M-AT/CSE36M-AT รหัสสินทรัพย์ 100000042049 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 5 KVA ยี่ห้อ LEONICS รุ่น CL 5000 รหัสสินทรัพย์ 0611-01-11-014-0194/46 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้เย็น SONG SERM Model R-404 A (FM 140) รหัสสินทรัพย์ 100000031472 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ระบบแทงค์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น L120 รหัสสินทรัพย์ 0611-13-10-010-0147/57 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องวิเคราะห์แร่ธาตุพร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ PerkinElmer รุ่น Optima 2100 DV รหัสสินทรัพย์ 100000030455 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ส่วนแมสสเปคโตมิเตอร์แบบ Triple Quadrupole รุ่น LCMS-8050 ยี่ห้อ Shimadzu รหัสสินทรัพย์ 100000062896-6 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักปริมาณน้อยด้วยเทคนิค ICP-MS พร้อมอุปกรณ์ รุ่น iCAP RQ ยี่ห้อ Thermo SCIENTIFIC รหัสสินทรัพย์ 100000060183 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ชุดทำน้ำบริสุทธิ์สูงพร้อมอุปกรณ์ รหัสสินทรัพย์ 100000031266 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสำรองแรงดันไฟฟ้า (UPS) ขนาด 5 KVA รุ่น ONL 5000-LCD ยี่ห้อ PCM รหัสสินทรัพย์ 100000043455-15 เป็นส่วนประกอบของชุดแยกชนิดและปริมาณสารด้วยหลักการ Gas Chromatography พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้แช่ (Freezer) ขนาด 20 คิวบิกฟุต รหัสสินทรัพย์ 100000014442 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้แช่ (Freezer) ขนาด 20 คิวบิกฟุต รหัสสินทรัพย์ 100000014443 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้เก็บตัวอย่างชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นความจุไม่น้อยกว่า 430 ลิตร ยี่ห้อ Daihan รัหสสินทรัพย์ 100000046944 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสำรองไฟขนาด3 KVA T-Series T-3000 รหัสสินทรัพย์ 100000038386 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส ขนาด 45 คิวบิกฟุต ยี่ห้อ MALLORY รุ่น SES-45 NF/FZ รหัสสินทรัพย์ 100000031298 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ชุดตรวจวัดสารชนิด Fluorescence ยี่ห้อ Agilent รุ่น 1200 รหัสสินทรัพย์ 100000024506-6 เป็นส่วนประกอบของชุดวิเคราะห์สารโดยเทคนิคของเหลวแรงดันสูง (HPLC) ยี่ห้อ Agilent รุ่น 1200 พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้อบ (OVEN) ไฟฟ้า WTB Binder รุ่น FED 720 รหัสสินทรัพย์ 0611-11-46-018-0001(1)/42 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู ยี่ห้อ คิงส์คูล รุ่น 5KFF30/5KCF30 รหัสสินทรัพย์ 100000046438 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รุ่น OR365-3A/ICR5-1201 รหัสสินทรัพย์ 100000063213 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้อบเฉพาะเชื้ออุณหภูมิ ยี่ห้อ SANYO รุ่น MIR 253 รหัสสินทรัพย์ 100000030883 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ นี่ห้อเทรน, ความเย็น 60,000 BTUH รหัสสินทรัพย์ 0618-01-15-003-0104/43 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ระบบแทงค์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น L120 S/N TNZK 011771 รหัสสินทรัพย์ 0611-13-10-010-0140/57 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30000 บีทียู นี่ห้อ สตาร์แอร์ รุ่น OR305A/ICR5-1001 รหัสสินทรัพย์ 100000063209 โดยวิธีฉพาะเจาะจง 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบทำน้ำบริสุทธิ์ขนาดไม่ต่ำกว่า 200 ลิตรต่อชั่วโมง รหัสสินทรัพย์ 100000026500 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ส่วนแยกสารโดยใช้แก๊สเป็นตัวพาและส่วนวิเคราะห์มวลสารชนิด Triple Quadrupole รุ่น GCMS-TQ8050 ยี่ห้อ Shimadzu รหัสสินทรัพย์ 100000060592ฯ พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 36000 บีทียู ยี่ห้อ EMINENT รุ่น EER1202 DT/AER36NI รหัสสินทรัพย์ 100000035654 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บีทียู ยี่ห้อ POWER-AIRE รุ่น AR1600/CU-48TH รหัสสินทรัพย์ 100000060260 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนส่งตัวอย่างน้ำนมดิบครั้งที่ 4/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 24 รายการ ( ต.32) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสำรองไฟ (UPS) ยี่ห้อ POWERCOM รุ่น ONL 5000-LCD รหัสสินทรัพย์ 100000036184 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บีทียู ยี่ห้อ POWER-AIRE รุ่น AR1600/CU-48TH รหัสสินทรัพย์ 100000060262 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์