แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,ประกาศราคากลาง, ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน (TOR),ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 112
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 33
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 24 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 46
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ 39
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ 45
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ (ป2) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 34
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ร่างประกาศประกวดราคา,ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 93
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์, ประกาศราคากลาง, ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 160
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์, ประกาศราคากลาง,ประกาศ ประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 117

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์