แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, ประกาศประกวดราคาซื้อ, ประกาศราคากลาง, เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 รายการ (ส.12) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6
ประกาศ ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด จำนวน 96 รายการ 47
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 26 รายการ 125
ประกาศราคากลาง, เผยแพร่เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 74
ประกาศราคากลาง, เผยแพร่เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์, ประกาศราคากลาง, เผยแพร่แผน ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ, ประกาศราคากลาง, เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 161
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, ประกาศประกวดราคา, ประกาศราคากลาง, ประกาศเผยแพร่เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ 188
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 186

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์