แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์ จำนวน 4 รายการ 6
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e24/2562 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
ขายทอดตลาด 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ ว.22/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์ ระดับ TYPE ll ยี่ห้อ Thermo Scientific รุ่น Lab Tower EDI 30 SERIAL NO. 41465242 รหัสทรัพย์สิน 100000041626-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์นักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์