แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 137
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 49
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ 89
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 อัตรา 37
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 อัตรา 77
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 169
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ 192
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ 129
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ 160
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 153

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์