แสดง # 
ชื่อ ฮิต
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 252
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ 290
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 262
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ 331
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 24 รายการ 290
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1155
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 249
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ 280
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 24 รายการ 357
ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1109

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์