แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีการประกวดดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 325
สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแล บำรุงรักษาสวนหย่อม สนามหญ้า และต้นไม้ ภายในศูนย์ฯ 350
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 233
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 อัตรา 279
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 327
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1210
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1203

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์