แสดง # 
ชื่อ ฮิต
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 104
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ 201
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 220
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ 205
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 234
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ 174
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 141
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 158
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 177
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 223

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์