แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 205
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 178
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 198
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 68
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ 130
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 อัตรา 70
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 อัตรา 116
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 194
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ 251
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ 162

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์