แสดง # 
ชื่อ ฮิต
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ 174
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 179
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 145
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ 250
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 251
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ 235
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 268
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ 203
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 159
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 196

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์