แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 37 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 255
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 331
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 367
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 351
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 352
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 376
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 293
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอีเกล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 310
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอีเกล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 319
เผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ e-9/2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 354
เผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ e-8/2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 338
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอีเกล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 322
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศษสตร์ จำนวน 52 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 606
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 52 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 363
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 497
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 391
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 368
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 404
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 271
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ 323
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 อัตรา 283
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 อัตรา 352
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 442
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ 524
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ 378
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ 376
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 364
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 319
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ 440
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 436
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ 466
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 482
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ 411
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 309
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 397
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 415
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 465
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 59 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 596
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 394
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (คภ.2/2560) 303
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ (คภ1/2560) 317
ขายทอดตลาด (ขต 58/2559) 318
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (วด.15/2559) 556
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ 437
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ (วด.13/2559) 425
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ (ฝ.2/2559) 386
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 371
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ 436
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วด10/2559 378
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ 401

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์