แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ e-8/2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 335
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอีเกล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 316
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศษสตร์ จำนวน 52 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 600
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 52 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 357
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 491
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 388
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 360
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 391
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 267
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ 319
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 อัตรา 279
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 อัตรา 348
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 435
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ 519
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ 374
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ 371
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 359
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 312
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ 432
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 431
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ 461
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 474
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ 407
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 306
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 391
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 409
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 460
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 59 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 586
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 389
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (คภ.2/2560) 298
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ (คภ1/2560) 312
ขายทอดตลาด (ขต 58/2559) 314
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (วด.15/2559) 551
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ 433
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ (วด.13/2559) 422
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ (ฝ.2/2559) 380
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 367
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ 433
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วด10/2559 375
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ 392
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ 324
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ 359
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 365
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 308
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ 347
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 295
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ 397
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 24 รายการ 335
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1226
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 289

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์