แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 397
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 375
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 412
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 275
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ 330
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 อัตรา 287
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 อัตรา 357
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 444
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ 529
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ 381
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ 378
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 368
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 321
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ 446
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 440
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ 470
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 484
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ 416
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 317
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 402
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 420
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 469
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 59 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 603
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 401
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (คภ.2/2560) 307
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ (คภ1/2560) 323
ขายทอดตลาด (ขต 58/2559) 323
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (วด.15/2559) 561
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ 440
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ (วด.13/2559) 428
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ (ฝ.2/2559) 390
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 375
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ 442
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วด10/2559 385
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ 407
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ 334
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ 370
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 380
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 316
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ 360
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 304
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ 411
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 24 รายการ 342
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1233
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 298
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ 355
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 24 รายการ 460
ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1191
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 294
ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 366

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์