แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 420
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 469
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 59 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 603
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 401
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (คภ.2/2560) 307
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ (คภ1/2560) 323
ขายทอดตลาด (ขต 58/2559) 323
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (วด.15/2559) 561
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ 440
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ (วด.13/2559) 428
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ (ฝ.2/2559) 390
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 375
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ 442
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วด10/2559 385
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ 407
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ 334
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ 370
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 380
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 316
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ 360
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 304
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ 411
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 24 รายการ 342
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1233
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 298
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ 355
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 24 รายการ 460
ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1191
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 294
ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 366
ประกาศราคาสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 16 รายการ 375
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1191
ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 291
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1308
ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 16 รายการ 356
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ สตส. 312
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องวัตถุอันตรายทางเคมี 355
ร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีการประกวดดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 401
สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแล บำรุงรักษาสวนหย่อม สนามหญ้า และต้นไม้ ภายในศูนย์ฯ 414
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 305
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 อัตรา 332
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 377
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1264
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1293

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์