แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 10
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง, ประกวดราคา ซ่อมแซมผนังและฝ้าเพดานพร้อมทาสีสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 46
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ 35
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 4 รายการ 16
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 39
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง จัดจ้างดำเนินการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญ (Proficiency Test Program) ห้องปฏิบัติการเครือข่ายด้านตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2564 25
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง,ประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา,ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ (ป5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสนิกส์(e-bidding) 64
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,ประกาศราคากลาง, ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน (TOR), ประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 271
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 116

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์