แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปสุสัตว์ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาป้องกันกำจัดปลวก มด หนู และแมลงต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง 550 KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่น/นาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู ยี่ห้อ าตาร์แอร์ รหัสสินทรัพย์ 100000063218 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะจง 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่อ่างน้ำเขย่าควบคุมอุณหภูมิขนาดไม่น้อยกว่า 8-16 ลิตร ยี่ห้อ Heto เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศ เดนมาร์ก รหัสสินทรัพย์ 100000030930 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเชคระยะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ฯลฯ รหัสสินทรัพย์ 100000068479 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ปั๊มเครื่องกรองน้ำ รหัสสินทรัพย์ 0611-10-12-004-0005(5)/45 เป็นส่วนประกอบของระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ รหัสสินทรัพย์ 0611-10-12-004-0005/45 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,130.55 บีทียู ยี่ห้อ FOCUS รุ่น AFT 36M-AT/CSE36M-AT รหัสสินทรัพย์ 100000052045 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกลั่นระเหยสาร (Rotary evaporeter) ยี่ห้อ BUCHI หมายเลขเครื่อง 803679160007 รหัสสินทรัพย์ 100000019446 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ชุดวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสาร รุ่น Shimadzu รหัสสินทรัพย์ 0611-11-42-006-0001/46 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและวัดปริมาณยาและสารตกค้างยาสัตว์ด้วยเทคนิคลิควิดโครมาโตกราฟและตรวจวัดมวลโมเลกุล แบบ triple quadrupole LC-MS/MS รหัสสินทรัพย์ 100000052306 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บีทียู ยี่ห้อ POWER-AIR รุ่น AR1600/CU-48 TH รหัสสินทรัพย์ 100000060259 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์