แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 24
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 39 รายการ 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 112
ขายทอดตลาด 102
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ส่วนแมสสเปคโตมิเตอร์ แบบ Triple Quadrupole รุ่น LCMS-8060 ยี่ห้อ Shimadzu S/N O11105400218 พร้อม Roraty Pump ยี่ห้อ Leybold S/N 31001351898 รหัสสินทรัพย์ 100000060593-6 0 86
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประกาศประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding) 178
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง จ้างเหมาตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 92
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง จ้างเหมาตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 200
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประกาศประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding) 120
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน(TOR), ประกาศประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding) 224

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์