ขั้นตอนการรับ-ส่งตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์เพื่อตรวจวิเคราะห์

 การรับตัวอย่างเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์

  • ขั้นตอนการรับตัวอย่างเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ดาวน์โหลด
  • ขั้นตอนการรับตัวอย่างเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (กรณีมีค่าตรวจวิเคราะห์) ดาวน์โหลด

การรับตัวอย่างอาหารสัตว์ ยาสัตว์ น้ำใช้ในฟาร์มปศุสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

  • ขั้นตอนการรับตัวอย่างอาหารสัตว์ ยาสัตว์ น้ำใช้ในฟาร์มปศุสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ดาวน์โหลด
  • ขั้นตอนการรับตัวอย่างอาหารสัตว์ ยาสัตว์ น้ำใช้ในฟาร์มปศุสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ (กรณีมีค่าตรวจวิเคราะห์) ดาวน์โหลด

 

ขั้


 

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์