ขั้นตอนการรับ-ส่งตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์เพื่อตรวจวิเคราะห์

ขั้นตอนการรับ-ส่งตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์เพื่อตรวจวิเคราะห์

procedure meat

 

procedure feed

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์