ห้องปฏิบัติการทดสอบสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

org1

ปฏิทินการส่งตัวอย่างน้ำและน้ำแข็ง กลุ่ม A B ประจำปี 2557

  • ดาวน์โหลดปฏิทิน
  • ขั้นตอนการดำเนินการในการเปลี่ยนแปลงแผนการส่งตัวอย่าง งานสุขศาสตร์และจุลชีววิทยา กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ ดานว์โหลด

โปรแกรมการตรวจเชื้อจุลินทรีย์ในตัวอย่างน้ำและน้ำแข็ง A,B ประจำปี 2557

โปรแกรมการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์เชื้อ VRE ประจำปี 2557

แผนการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์เพื่อตรวจวิเคราะห์

  • แผนการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์เพื่อตรวจวิเคราะห์

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์