ขั้นตอนการรับ-ส่งตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์เพื่อตรวจวิเคราะห์

  • พิมพ์

2meat

2feed

 drug0011

 

ขั้