มาตรฐาน

 

  • เกณฑ์ด้านจุลชีววิทยาของสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก(2551) ดาวน์โหลด
  • มาตรฐานฟาร์มโคนม และการผลิตน้ำนมดิบของประเทศไทย พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลด
  • มาตรฐาน Information of analytical method of Feed Quality Control Laboratory Division ดาวน์โหลด
  • เกณฑ์มาตรฐานพระี่ราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลด

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์