คู่มือ

 

  • การทดสอบความใช้ได้ของวิธีตรวจหาสารตกค้างด้วยวิธีจุลินทรีย์วิเคราะห์ในเนื้อไก่ ดาวน์โหลด
  • Detection of Anti-Bacterial Substance Residues ดาวน์โหลด

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์