คำสั่ง กรมปศุสัตว์

  • แต่งตั้งหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินและคณะผู้ตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ดาวน์โหลด
  • ข้อกำหนดคุณสมบัติ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
  • จัดตั้งหน่วยงานเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงสำหรับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ ดาวน์โหลด

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์