องค์ความรู้

 Test Method

 • Detection of Anti-Bacterial Substance Residues ดาวน์โหลด
 • การทดสอบความใช้ได้ของวิธีตรวจหาสารตกค้างด้วยวิธีจุลินทรีย์วิเคราะห์ในเนื้อไก่ ดาวน์โหลด
 • คู่มิอการพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีทดสอบ ตามแนวมติคณะกรรมาธิการยุโรป 2002/657/EC สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสารตกค้างยาสัตว์ วิธียืนยันผล และ วิธีคัดกรอง ดาวน์โหลด

 

ความรู้ทั่วไป

 • การจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ดาวน์โหลด
 • เกร็ดความรู้การตรวจ Coliform bacteria และ Escherichia coli ในตัวอย่างน้ำและน้ำแข็งที่ใช้ในโรงงาน ดาวน์โหลด


วารสารอิเล็กทรอนิกส์ E-journal

 • วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2563- กันยายน 2564) ดาวน์โหลด  new
 • วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (เมษายน 2563 - กันยายน 2563) ดาวน์โหลด
 • วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) ดาวน์โหลด
 • วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (เมษายน 2562- กันยายน 2562)ดาวน์โหลด
 • วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2561- กันยายน 2562)ดาวน์โหลด
 • วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (เมษายน 2561- กันยายน 2561) ดาวน์โหลด
 • วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2560- มีนาคม 2561) ดาวน์โหลด
 • วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2559- กันยายน 2560) ดาวน์โหลด
 • วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2559- กันยายน 2560) ดาวน์โหลด
 • วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2558- กันยายน 2559) ดาวน์โหลด
 • วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน 2558- กันยายน 2558) ดาวน์โหลด
 • วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2557- กันยายน 2558) ดาวน์โหลด
 • วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เมษายน 2556- ตุลาคม 2556) ดาวน์โหลด
 • วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2555- มีนาคม 2556) ดาวน์โหลด
 • วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2554- กันยายน 2555) ดาวน์โหลด
 • วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2553- ตุลาคม 2554) ดาวน์โหลด
 • วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2551-มีนาคม 2552) ดาวน์โหลด
 • วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (เมษายน 2551-กันยายน 2551) ดาวน์โหลด
 • วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2550-มีนาคม 2551) ดาวน์โหลด

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์