ขอบข่ายวิธีทดสอบที่ขึ้นทะเบียนถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์

 1. บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ดาวน์โหลด1 ดาวน์โหลด2
 2. บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด ดาวน์โหลด
 3. บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์  จำกัด (สาขาเทพารักษ์) ดาวน์โหลด
 4. บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด ดาวน์โหลด
 5. บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
 6. บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด ดาวน์โหลด
 7. บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขาลพบุรี) ดาวน์โหลด
 8. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(บางนา) ดาวน์โหลด
 9. บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขา Science Park) ดาวน์โหลด
 10. บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด ดาวน์โหลด
 11. บริษัท AMARC(1) ดาวน์โหลด และ บริษัท AMARC(2) ดาวน์โหลด
 12. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย)จำกัด ดาวน์โหลด
 13. บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด ดาวน์โหลด
 14. บริษัท บี อาร์ เอฟ จำกัด ดาวน์โหลด
 15. บริษัท พนัสโพลทรี่ จำกัด ดาวน์โหลด
 16. บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (กบินทร์บุรี) ดาวน์โหลด
 17. บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)(พระประแดง) ดาวน์โหลด
 18. บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด(1)ดาวน์โหลด และ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด(2) ดาวน์โหลด
 19. บริษัท อายิโน๊ะโม๊ะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดาวน์โหลด
 20. บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
 21. บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (สาขาลพบุรี) ดาวน์โหลด
 22. บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
 23. บริษัท ซีพีแรม จำกัด ดาวน์โหลด
 24. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) ดาวน์โหลด
 25. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาฉะเชิงเทรา) ดาวน์โหลด
 26. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสมุทรสาคร) ดาวน์โหลด
 27. ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการสถาบันอาหาร(1) ดาวน์โหลด และ ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการสถาบันอาหาร(2) ดาวน์โหลด
 28. บริษัท แหลมทองโพลทริ จำกัด(1) ดาวน์โหลด
 29. บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ดาวน์โหลด
 30. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาเชียงใหม่) ดาวน์โหลด
 31. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาขอนแก่น) ดาวน์โหลด
 32. บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (เทพารักษ์) ดาวน์โหลด
 33. บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ดาวน์โหลด
 34. บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด ดาวน์โหลด
 35. บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด ดาวน์โหลด
 36. บริษัท เซนทาแล็ป จำกัด ดาวน์โหลด
 37. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานอาหารสำเร็จรูปฉะเชิงเทรา ดาวน์โหลด
 38. บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ดาวน์โหลด
 39. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสงขลา) ดาวน์โหลด
 40. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
 41. บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
 42. บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัด ดาวน์โหลด
 43. บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด ดาวน์โหลด
 44. บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดาวน์โหลด
 45. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (มีนบุรี1) ดาวน์โหลด
 46. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สระบุรี) ดาวน์โหลด
 47. บริษัท ไทยนิปปอน ฟู้ดส์ จำกัด ดาวน์โหลด
 48. บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
 49. บริษัท อายิโน๊ะโม๊ะโต๊ะ เบทาโกร สเปเชียลตี้ ฟู้ดส์ จำกัด ดาวน์โหลด
 50. บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ดาวน์โหลด
 51. บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขาปราจีนบุรี ดาวน์โหลด
 52. บริษัท อินเตอร์เซีย จำกัด (สาขาที่ 00001) ดาวน์โหลด
 53. บริษัท โกลเด้นไลน์บิสซิเนส จำกัด ดาวน์โหลด
 54. บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด ดาวน์โหลด
 55. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่ ดาวน์โหลด
 56. บริษัท ก้าวหน้าไก่สด ดาวน์โหลด
 57. บริษัท ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด
 58. บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรงงานอาหารสัตว์ (สิงห์บุรี) ดาวน์โหลด
 59. บริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด ดาวน์โหลด

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์