ประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการในการรับการตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการในการรับการตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป ในช่วงวันที่ 27 มกราคม2563 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมวางแนวทางการปรับปรุงการทำงานจากการตรวจประเมินครั้งที่ผ่านมา เพื่อความหน้าเชื่อถือของห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์

04

05

03

02

01

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์