เข้าเยี่ยมชมดูงาน ระบบการจัดการสารเคมี การจัดการของเสีย จากห้องปฏิบัติการ และระบบพัสดุของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 -12.00 น. สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ นางสุทธิพร พิริยายน ผชช. ด้านตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นางสาวภิรมภรณ์ เถื่อนถ้ำแก้ว หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ เข้าเยี่ยมชมดูงาน ระบบการจัดการสารเคมี การจัดการของเสีย จากห้องปฏิบัติการ และระบบพัสดุของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดยมีนางสาวพนม ใสยจิตย์และทีมงาน เป็นวิทยากรให้คำแนะนำ

24281134

24281136

24281137

24281138

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์