สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจติดตามรายงานผลโครงการฝึกอบรม

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 1อาคาร 1สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ คณะกรรมการประกันคุณภาพการฝึกอบรมสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ดำเนินการตรวจติดตามรายงานผลโครงการฝึกอบรมที่แล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดฝึกอบรมของสำนักฯ

961

962

963

964

965

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์