ประชุมเตรียมความพร้อมรับมาตรการลดขยะของกรมปศุสัตว์

      สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ประชุมเตรียมความพร้อมรับมาตรการลดขยะของกรมปศุสัตว์ วันศุกร์ที่ 31 ม.ค. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สตส.
โดยนำนโยบายของกรมมาประชาสัมพันธ์

23542

23543

23544

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์