ประชุมเตรียมความพร้อมการรับการตรวจประเมิน 5ส.

      สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ประชุมเตรียมความพร้อมการรับการตรวจประเมิน 5ส. วันศุกร์ที่ 7 กพ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สตส. โดยนำเสนอภาพที่เป็นจุดเด่น จุดด้อยของแต่ละหน่วยงานในปี 2562

23537

23538

23539

23540

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์