ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ สาขาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 18-1/2563

        เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 สพ.ญ.พัชรี ทองคำคูณ ผอ สตส และ สพ.ญ.สุภาพร วงศ์ศรีไชย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ สาขาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 18-1/2563 ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
       โดยมีเนื้อหา สรุปผลการประชุม Ad hoc Codex Intergovernment Task Force on AMR ครั้งที่ 7
และมีการพิจารณา Request for comment at step5 on the proposed draft revised code of practice to contain and minimize AMR

timeline 20200224 094506

timeline 20200224 094508

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์