เดินรณรงค์ เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนลดขยะพลาสติก และการป้องกันตนเองจากเชื้อ covid19

      เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 สพ.ญ.พัชรี ทองคำคูณ ผอ.สตส. และคณะทำงานลดขยะฯ โดยมีผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมเดินรณรงค์ เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนลดขยะพลาสติก และการป้องกันตนเองจากเชื้อ covid19

31879

31880

31881

31882

31883

31884

31885

31886

31887

31888

31889

31890

31891

31892

31893

31894

31895

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์