นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมและดูงานห้องปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์นม และ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์

        วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 38 คนและอาจารย์ประจำวิชาจำนวน 3 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและดูงานห้องปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์นม และ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ ตามหลักสูตร ปฏิบัติการความปลอดภัยอาหาร ต้อนรับ และแนะนำสำนัก ณ.ห้องประชุม2 พร้อมทั้งบรรยายการขอรับรองระบบ ISO17025 โดย ผชช.สมชาย วงศ์สมุทร เยี่ยมชมและดูงานห้องปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์นม เยี่ยมชมและดูงานห้องปฏิบัติการ งานจุลชีววิทยา กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ เยี่ยมชมและดูงานห้องปฏิบัติการ งานเคมีอหาร สารตกค้างและสารปนเปื้อน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ เยี่ยมชมและดูงานห้องปฏิบัติการ งานวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์และฮอร์โมน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์

60353 0

60362

60383

60447

231581

25026568

25026571

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์