ประชุมปรับปรุงการรายงานผลทดสอบของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 3มีนาคม 2563 สพ.ญ ดร.พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นประทานการประชุมปรับปรุงการรายงานผลทดสอบของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 1ชั้น 2 เมื่อ 10.00 - 16.00 น. เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรูปแบบขั้นตอนการดำเนินการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักฯ

4507

4510

4512

4513

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์