การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำนมดิบที่นำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนให้มีคุณภาพนั้น กรมปศุสัตว์ได้ส่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบที่ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

    mi01 mi02

      การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำนมดิบที่นำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนให้มีคุณภาพนั้น กรมปศุสัตว์ได้ส่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบที่ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ส่งตรวจที่สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ทำการตรวจหาสาร Deoxyketone ซึ่งเป็นสารที่เกิดจากปฏิกิริยาเมลลาร์ด เมื่อนมได้ความร้อนในขั้นตอนการผลิตนมผง การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลต่อคุณภาพนมทั้งในด้าน สี กลิ่น รสชาติ และโภชนะ ในน้ำนมดิบที่ไม่มีการปลอมปนนมผง จะตรวจไม่พบสาร Deoxyketone นี้ สามารถนำไปผลิตเป็นนมโรงเรียนที่มีคุณภาพต่อผู้บริโภคได้อย่างมั่นใจ

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์