การอบรมใช้งานโปรแกรม MarvinSketch และโปรแกรม ACD/ChemSketch เบื้องต้น

  • พิมพ์

  

di1

      กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ อบรมการใช้งานโปรแกรม MarvinSketch และ ACD/ChemSketch (freeware version) ให้กับบุคลากรภายในกลุ่มฯ โปรแกรมนี้จะช่วยให้การวาดรูปโครงสร้างสารเคมีเป็นสิ่งที่ทำได้สะดวกเพียงแค่ระบุชื่อสารเท่านั้น แตกต่างจากวิธีเดิมที่ยุ่งยากและมักผิดพลาดได้ง่าย นอกจากนี้ยังสามารถคำนวณหาค่า pKa และ Isomers หลากหลายรูปแบบ ทำให้ได้ข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาวิธีทดสอบสารสำคัญที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ   มากขึ้นโดยไม่ต้องใช้งบประมาณในการซื้อโปรแกรม