การอบรมใช้งานโปรแกรม MarvinSketch และโปรแกรม ACD/ChemSketch เบื้องต้น

  

di1

      กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ อบรมการใช้งานโปรแกรม MarvinSketch และ ACD/ChemSketch (freeware version) ให้กับบุคลากรภายในกลุ่มฯ โปรแกรมนี้จะช่วยให้การวาดรูปโครงสร้างสารเคมีเป็นสิ่งที่ทำได้สะดวกเพียงแค่ระบุชื่อสารเท่านั้น แตกต่างจากวิธีเดิมที่ยุ่งยากและมักผิดพลาดได้ง่าย นอกจากนี้ยังสามารถคำนวณหาค่า pKa และ Isomers หลากหลายรูปแบบ ทำให้ได้ข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาวิธีทดสอบสารสำคัญที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ   มากขึ้นโดยไม่ต้องใช้งบประมาณในการซื้อโปรแกรม

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์