การผลิตเจลแอลกอฮอล์ป้องกัน COVID-19

   di2

     เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายให้ผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อแจกจ่ายกลุ่มงานฯ ภายในสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตามมาตรการป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยดำเนินการผลิตตามสูตรของกรมวิทยาศาสตร์บริการ จะได้เจลแอลกอฮอล์ประมาณ 72% สำหรับทำความสะอาดมือ เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของโรค

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์