สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เข้าร่วมจัดทำ SC 9 Public Website Group

      เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นางสุทธิพร พิริยายน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ผู้แทน  กรมปศุสัตว์ในคณะทำงาน Ad’hoc Group : SC 9 Public Website Group      ในการร่วมประชุมออนไลน์ทาง Zoom กับ AFNOR Normalisation คณะ Food Products – Microbiology เพื่อจัดทำ Website ประชาสัมพันธ์รายงานความก้าวหน้าของวิธีมาตรฐานที่จัดทำขึ้นใหม่ทางด้านจุลชีววิทยาของ ISO การนำวิธีทดสอบมาตรฐานไปใช้งาน แนะนำวิธีทดสอบมาตรฐานที่ทบทวนและจัดทำใหม่ มาตรฐานวิธีทดสอบด้านจุลชีววิทยาในวงจรอาหาร ตั้งแต่ปัจจัยการผลิตอาหาร ถึงการจัดการโรงงาน ซึ่งถือเป็นวิธีมาตรฐานระดับนานาชาติที่ยอมรับกันทั่วโล และนำมาปรับใช้กับห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์

20200710-120200710

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์