สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์นำระบบสารสนเทศมาจัดทำ ระบบงานห้องปฏิบัติการรายงานผลการทดสอบ

     เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลร่วมกับ คณะทำงานปรับปรุงการรายงานผลทดสอบของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จัดทำระบบงานห้องปฏิบัติการรายงานผลการทดสอบ โดยนำระบบสารสนเทศมาปรับใช้เพื่อความรวดเร็วและสอบกลับได้ สามารถระบุสถานะตัวอย่างว่าอยู่ในขั้นตอนไหน ตั้งแต่ขั้นตอนการรับตัวอย่าง จนถึงการรายงานผลทดสอบ ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ปัจจุบันได้ดำเนินการจริงเต็มรูปแบบตัวอย่างทดสอบกลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการจากห้องปฏิบัติการ

20200723

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์