ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ เพื่อต่ออายุ บริษัทแหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด หลังจากปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

     วันที่ 24 ก.ค. 2563 คณะผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยนายสมชาย วงศ์สมุทร ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบคุณภาพน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดสุรินทร์ เข้าตรวจประเมินห้องปฏิบัติการบริษัทแหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด หลังจากปรับปรุงห้องปฏิบัติการได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนในด้านบุคลากร เครื่องมือตรวจวิเคราะห์รวมถึงสถานที่ห้องปฏิบัติการเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ระเบียบข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์ โดยวัตถุประสงค์การตรวจประเมินในครั้งนี้ เพื่อต่ออายุการขึ้นทะเบียนรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์

20200730-1


สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์