ทบทวนแผนการส่งตัวอย่างและขีดความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

     วันที่ 6 ตุลาคม 2563 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้จัดประชุมเรื่องทบทวนแผนการส่งตัวอย่างและขีดความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ณ ห้องประชุม สตส. 2 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยมี สพ.ญ. พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย น.สพ. รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ผู้แทนจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ผู้แทนกองสารวัตรและกักกัน และเจ้าหน้าที่ของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม

31309954

timeline 20201006 102034

timeline 20201006 102036

timeline 20201006 102037

timeline 20201006 102042

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์